ГоловнаНормативна базаПерелік Постанов Кабінету Міністрів України
 Версія для друку

Перелік Постанов Кабінету Міністрів України

 

 1.  Постанова КМ, від 14.11.2012, № 1037 "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування"
 2.  Постанова КМ, від 29.05.2013, № 380 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"
 3.  Постанова КМ, від 05.06.2013 № 397 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона"
 4.  Постанова КМ, від 05.06.2013, № 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"
 5.   Постанова КМ, від 12.06.2013, № 413 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу"
 6.  Постанова КМ, від 26.06.2013, № 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту"
 7.  Постанова КМ, від 26.06.2013, № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"
 8.  Постанова КМ, від 11.07.2013, № 593 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 9.  Постанова КМ, від 17.07.2013, № 564 "Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони" КМ України
 10.  Постанова КМ, від 24.07.2013, № 670 "Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність"
 11.   Постанова КМ, від 14.08.2013, № 581 "Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб'єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 12.   Постанова КМ, від 21.08.2013, № 613 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 908"
 13.   Постанова КМ, від 21.08.2013, № 615 "Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"
 14.  Постанова КМ, від 21.08.2013, № 616 "Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту"
 15.  Постанова КМ, від 21.08.2013, № 617 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. N 140"
 16.   Постанова КМ, від 21.08.2013, № 618 "Про встановлення розміру допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання службових обов'язків членам її сім'ї або особі, яка здійснила її поховання"
 17.  Постанова КМ, від 11.09.2013, № 675 "Деякі питання надання медичної допомоги, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їх сімей"
 18.  Постанова КМ, від 02.10.2013, № 729 "Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб"
 19.  Постанова КМ, від 09.10.2013, № 787  "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту"
 20. Постанова КМ, від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту"

 21. Постанова КМ, від 27.11.2013 № 874 "Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)"
 22. Постанова КМ, від 8.07.2015 № 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту"
 23. Постанова КМ, від від 23.10.2013 № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів ЦЗ"
 24. Постанова КМ, від 15 лютого 1999 року № 192 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях”
 25. Постанова КМ, від 30 жовтня 2013 року № 841 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій”
 26. Постанова КМ, від 24.03.20104 року №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за  їх рівнями»
 27. Постанова КМ, від 09.10.2013р. №738 «Про затвердження порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій»
 28. Постанова КМ, від 17 червня 2015 р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»
 29. Постанова КМ, від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю».
 30. Постанова КМ, від 1 липня 2002 року № 912 “ Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання. Діяльності з використанням яких звільняється від ліцензії”
 31. Постанова КМ, від 2 червня 2003 р. N 813 "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу"
 32. Постанова КМ, від 10.03.2017 № 138 «Про затвердження Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку»
 33.  Постанова КМ, 26.12.2003 № 2030 «Про затвердження Порядку облікупожеж та їхнаслідків»
 34. Постанова КМ, від 16 грудня 2015 р. № 1052 «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»  
 35. Постанова КМ, від 27 грудня 2017 р. № 1043 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій» 
 36. Постанова КМ, від 16.11.2002 № 1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» 
 37. Постанова КМ, від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 
 38. Постанова КМ, від 13 листопада 2013 р. № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників»
 39. Постанова КМ, від 30 вероесня 2015 р. № 775 «Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» 
 40. Постанова КМ, від 27 травня 2009 р. № 507 «Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань» 
 41. Постанова КМ, від 17 серпня 2001 р. № 1058 «Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби» 
 42. Постанова КМ, від 11 травня 2017 р. № 322 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588»

 43. Постанова КМ, від 26 жовтня 2016 р. №763 "Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі"


   


   
    Твіт