Адміністративні послуги

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про адміністративні послуги

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883}

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з надзвичайних ситуацій
(Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 09.06.2011 № 550-р)

Наказ ДСНС України "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій"

Наказ ДСНС України "Про внесення змін до Інформаційної картки 5.1 та Технологічної картки 5.2 адміністративної послуги «Реєстрація декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»"

Наказ ДСНС України "Про внесення змін до наказу ДСНС від 13.04.2017 № 217"

 

Перелік та умови отримання адміністративних послуг від ДСНС

1.1_ІК_видача свідоцтва про атестацію

1.2_ТК_видача свідоцтва про атестацію

2.1_ІК_переоформлення свідоцтва про атестацію

2.2_ТК_переоформлення свідоцтва про атестацію

3.1_ІК_видача дубліката свідоцтва про атестацію

3.2_ТК_видача дубліката свідоцтва

4.1_ІК_видача посвідчення, книжки, жетону

4.2_ТК_видача посвідчення, книжки, жетону

5.1_ІК_реєстрація декларації

5.2_ТК_реєстрація декларації

6.1_ІК_видача ліцензії

6.1_ІК_видача ліцензії_ДОДАТКИ

6.1_ІК_видача ліцензії_ДОДАТОК_ОПИС

6.2_ТК_видача ліцензії

7.1_ІК_переоформлення ліцензії

7.2_ТК_переоформлення litsenzii

8.1_ІК_розширення ліц

8.2_ТК_розширення

9.1_ІК_звуження

9.2_ТК_звуження

10.1._ІК_анулювання ліцензії

10.2_ТК_анулювання

11.1_ ІК_Реєстрація (облік) об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (журналі обліку) об'єктів підвищеної небезпеки

11.2_ТК_Реєстрація (облік) об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (журналі обліку) об'єктів підвищеної небезпеки

12.1_ІК_Виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру  (журналу обліку) об'єктів підвищеної небезпеки

12.2_ТК_Виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру  (журналу обліку) об'єктів підвищеної небезпеки

 

 

 

 

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, №48, ст.483)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 червня 2013 р. №440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"  

*ДЕКЛАРАЦІЯ

 

Реєстр адміністративних послуг