Ліцензування

Законодавчі та інші нормативно-правові акти

 1. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
 2. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 3. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 4. Закон України "Про доступ до публічної інформації";
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.08. 2015 № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення";
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 716 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій»;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі»;
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01. 2019 № 47 "Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру";
 10. Наказ МВС України від 12.12.2018 № 1007 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, та інших форм розпорядчих документів"

   

  Додатки до наказу МВС України від 12.12.2018 № 1007:

   

 

Порядок ліцензування (довідкова інформація)

 1. Ліцензування господарської діяльностіз надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 2. Перелік необхідних документів для отримання ліцензії;
 3. Внесення плати за видачу ліцензії;
 4. Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню;
 5. Заява про одержання ліцензії;
 6. Відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технінчної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності;
 7. Відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців) за окремими посадами;
 8. Опис документів.
 9. Заява про розширення ліцензії (примірний зразок);
 10. Заява про звуження ліцензії (примірний зразок);
 11. Заява про переоформлення ліцензії (примірний зразок).

 

 

 

Ліцензійний реєстр

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) ліцензія, це запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в ЄДР) та відображається у виписці з ЄДР, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з ЄДР.

Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до ЄДР та підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з ЄДР.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 31.05.2016 № 1565/5 «Питання адміністрування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з 01 липня 2016 року технічним адміністратором ЄДР визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС»).

У той же час, звертаємо увагу, що Верховною Радою України прийнято Закон України від 6 жовтня 2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», яким термін створення Єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справ про банкрутство, продовжено до 1 січня 2019 року.

Відповідно до частини п’ятої статті 21 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону до набрання чинності положення про внесення до ЄДР інформації про ліцензування ДСНС формує, веде власний ліцензійний реєстр та оприлюднює прийняті рішення про видачу ліцензій на офіційному веб-сайті. 

 • ВІДОМОСТІ про орган ліцензування провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 • Ліцензійний реєстр господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (загальний).