Платні послуги

КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458)

Стаття 134. Надання платних послуг аварійно-рятувальними службами

1. Державні, регіональні та комунальні аварійно-рятувальні служби можуть надавати платні послуги, що не суперечать та не перешкоджають їх основній діяльності.

{Абзац перший частини першої статті 134 із змінами, внесеними згідно із Законом № 353-VII від 20.06.2013}

Перелік платних послуг визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування
(Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 14.11.2012 № 1037)

Деякі питання надання підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій платних послуг
(Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 20.02.2012 № 110

Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій
(Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 26.10.2011 № 1102)

 

Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"

Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами"

Наказ МВС від 24.01.2019  № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг"

Наказ ДСНС України "Про деякі питання надання платних послуг"

Наказ ГУ ДСНС України у м. Києві "Про організацію надання платних послуг" додаток1, додаток2, додаток3, додаток4, додаток5, додаток6, додаток7, додаток8, додаток9, додаток10,11

Наказ ГУ ДСНС України у м. Києві "Про внесення змін до наказу Головного управління від 16.05.2019 року №380" додаток1

 

Коди платних послуг, що можуть надаватися територіальними органами, організаціями, закладами освіти та науковими установами

Шифр територіальних органів, організацій,  закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери управління ДСНС

 

УВАГА з 01.10.2019 змінено формування коду платежу в реквізиті Призначення платежу (Приклади формування коду платежу в реквізиті "Призначення платежу")