ГоловнаНормативна базаПерелік Постанов Кабінету Міністрів України
 Версія для друку

Перелік Постанов Кабінету Міністрів України

 

 1. Постанова КМУ від 14 листопада 2012 р. № 1037 "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування"
 2. Постанова КМУ від 29 травня 2013 р. № 380 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"
 3. Постанова КМУ від 05 червня 2013 р. № 397 "Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона"
 4. Постанова КМУ від 05 червня 2013 р. № 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"
 5. Постанова КМУ від 12 червня 2013 р. № 413 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу"
 6. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту"
 7. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"
 8. Постанова КМУ від 11 липня 2013 р. № 593 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 9. Постанова КМУ від 17 липня 2013 р. № 564 "Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони" КМ України
 10. Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 670 "Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність"
 11. Постанова КМУ від 14 серпня 2013 р. № 581 "Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб'єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 12. Постанова КМУ від 21 серпня 2013 р. № 613 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 908"
 13. Постанова КМУ від 21 серпня 2013 р. № 615 "Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"
 14. Постанова КМУ від 21 серпня 2013 р. № 616 "Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту"
 15. Постанова КМУ від 21 серпня 2013 р. № 617 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. N 140"
 16. Постанова КМУ від 21 серпня 2013 р. № 618 "Про встановлення розміру допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання службових обов'язків членам її сім'ї або особі, яка здійснила її поховання"
 17. Постанова КМУ від 11 вересня 2013 р. № 675 "Деякі питання надання медичної допомоги, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їх сімей"
 18. Постанова КМУ від 02 жовтня 2013 р. № 729 "Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб"
 19. Постанова КМУ від 09 жовтня 2013 р. № 787  "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту"
 20. Постанова КМУ від 09 січня 2014 р. № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту"

 21. Постанова КМУ від 27 листопада 2013 р. № 874 "Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)"
 22. Постанова КМУ від 08 липня 2015 р. № 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту"
 23. Постанова КМУ від від 23 жовтня 2013 р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів ЦЗ"
 24. Постанова КМУ від 15 лютого 1999 р. № 192 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях”
 25. Постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій”
 26. Постанова КМУ від 24.03.2014 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за  їх рівнями»
 27. Постанова КМУ від 09.10.2013 р. № 738 «Про затвердження порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій»
 28. Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»
 29. Постанова КМУ від 19 серпня 2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю».
 30. Постанова КМУ від 01 липня 2002 р. № 912 “ Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання. Діяльності з використанням яких звільняється від ліцензії”
 31. Постанова КМУ від 02 червня 2003 р. № 813 "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу"
 32. Постанова КМУ від 10 березня 2017 р. № 138 «Про затвердження Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку»
 33. Постанова КМУ 26 грудня 2003 р. № 2030 «Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків»
 34. Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1052 «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»  
 35. Постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1043 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій» 
 36. Постанова КМУ від 16 листопада 2002 р. № 1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» 
 37. Постанова КМУ від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 
 38. Постанова КМУ від 13 листопада 2013 р. № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників»
 39. Постанова КМУ від 30 вероесня 2015 р. № 775 «Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» 
 40. Постанова КМУ від 27 травня 2009 р. № 507 «Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань» 
 41. Постанова КМУ від 17 серпня 2001 р. № 1058 «Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби» 
 42. Постанова КМУ від 11 травня 2017 р. № 322 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588»

 43. Постанова КМУ, від 26 жовтня 2016 р. № 763 "Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі"

 44. Постанова КМУ від 05 вересня 2018 р. № 715 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій» 

 45. Постанова КМУ від 24 травня 2017 р. № 361 "Деякі питання проведення перевірок органів державного нагляду (контролю)"

 46. Постанова КМУ від 24 травня 2017 р. № 350 "Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)" 

 47. Постанова КМУ від 24 травня 2017 р. № 398 "Про затвердження Порядку проведення органами державного нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських об'єднань"

 48. Постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"
 49. Постанова КМУ від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення". (додаток: Ліцензійні умови)
 50. Постанова КМУ від 05 вересня 2018 р. № 716 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій»
 51. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1069 "Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд"
 52. Постанова КМУ від 03 серпня 2011 р. № 839 «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів»
 53. Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1410 "Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання"
 54. Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1401 "Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду"
 55. Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1404 "Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику"
 56. Постанова КМУ від 31 жовтня 2007 р. № 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції"
 57. Постанова КМУ від 31 серпня 2011 р. № 921 "Деякі питання відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)"
 58. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення"
 59. Постанова КМУ від 5 жовтня 2011 № 1017 "Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів"
 60. Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1397 "Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень"
 61. Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1398 "Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї"
 62. Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1400 "Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції"
 63. Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1403 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції"
 64. Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1406 "Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду"
 65. Постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1407 "Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів"
 66. Постанова КМУ від 29 серпня 2002 р. № 1288 із змінами від 10 квітня 2013 р. № 252 «Про затвердження Положення Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів»
 67. Постанова КМУ від 27 вересня 2017 р. № 733 «Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»

 68. Постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту»
 69. Постанова КМУ від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»
 70. Постанова КМУ від 6 березня 2002 р. № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах»
    Твіт