Контраст
Шрифт

Консультаційний центр

КцГУ.jpg

 

 

Контакти для зв‘язку

Адреса:  м. Київ, вул. Володимирська, 13

Телефон:  (044) 278-06-51

WEB-сайт:  www.kyiv.dsns.gov.ua

Е-mail:  [email protected]

 
  З метою організації, розвитку і поширення системи інформування та консультування населення з питань реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки  в Головному управлінні ДСНС України у місті Києві працює Консультаційний центр.

 

Основні завдання Консультаційного центру
 
  • надання кваліфікованої інформаційної допомоги (довідкової, науково-методичної тощо);
  • забезпечення населення своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність Головного управління ДСНС України у місті Києві;
  • забезпечення якості та доступності адміністративних послуг для громадян участь у формуванні громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;
  • надання інформації населенню щодо прав та обов'язків громадян України у сфері цивільного захисту;
  • інформаційно-просвітницька робота серед населення для запобігання виникненню та навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій.

 

 

Графік роботи

з/п

День тижня

Час роботи Консультаційного центру

1.

Понеділок

8:00 – 17:00

перерва: 12:00 – 12:45

2.

Вівторок

8:00 – 17:00

перерва: 12:00 – 12:45

3.

Середа

8:00 – 17:00

перерва: 12:00 – 12:45

4.

Четвер

8:00 – 17:00

перерва: 12:00 – 12:45

5.

П`ятниця

8:00 – 15:45

перерва: 12:00 – 12:45

 
УВАГА! Вхід до Консультаційного центру та прийом громадян здійснюється за дотриманням масочного режиму, з урахуванням вимог Постанови КМУ №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2".

 

 Консультаційний центр.jpg

Положення про консультаційний центр Головного управління ДСНС України у м. Києві 

І. Загальні положення

 

1.1.      Це Положення визначає основні завдання, функції, а також сферу діяльності Консультаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві (далі - Консультаційний центр).

 

1.2.      Консультаційний центр функціонує при Головного управління ДСНС України у м. Києві з метою організації, розвитку і поширення системи інформування та консультування населення з питань реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки на регіональному рівні.

 

1.3.      Консультаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, а також цим Положенням.

 

1.4.      Діяльність Консультаційного центру спрямовується та координується начальником Головного управління ДСНС України у м. Києві через відділ адміністративного забезпечення Центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у м. Києві.

 

1.5.      Безпосереднє керівництво діяльністю Консультаційного центру здійснює перший заступник начальника  Головного управління ДСНС України у м. Києві.

 

1.6.      Надання консультацій здійснюється особовим складом та працівниками Головного управління ДСНС України у м. Києві, які залучаються згідно з графіком чергувань, затвердженим начальником Головного управління ДСНС України у м. Києві.

За поданням начальника відділу адміністративного забезпечення Центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у м. Києві до роботи Консультаційного центру можуть залучатися за рішенням начальника Головного управління ДСНС України у м. Києві фахівці та експерти інших підприємств, установ, організацій (за згодою).

 

1.7.      Надання консультаційної інформації здійснюється безкоштовно.

 

1.8.      Діяльність Консультаційного Центру ґрунтується на принципах
верховенства права, законності, відкритості, забезпечення якості безоплатної
консультаційної допомоги.

 

ІІ. Завдання Консультаційного центру.

 

2.1.      Надання кваліфікованої інформаційної допомоги юридичним
(не залежно від форм власності та виду діяльності) та фізичним особам
з питань, віднесених до компетенції ДСНС України.

 

2.2.      Створення необхідних умов для забезпечення населення своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність ДСНС України.

 

2.3.      Забезпечення якості та доступності адміністративних послуг для громадян.

 

2.4.      Сприяння у розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки.

 

ІІІ. Консультаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

 

3.1.      Надає інформаційну допомогу юридичним (не залежно від форм власності та виду діяльності) та фізичним особам з питань віднесених до компетенції ДСНС України:

 

  • по телефону;

 

  • через мережу Інтернет;

 

  • під час особистого прийому.

 

3.2.      Організовує та проводить семінари, тренінги, «круглі столи» з питань, віднесених до компетенції ДСНС України.

 

3.3.      Проводить аналіз діяльності з інформування та консультування громадян щодо питань, віднесених до компетенції ДСНС України, з метою узагальнення та поширення практики роботи.

 

3.4.      Надає інформацію населенню щодо прав та обов'язків громадян України у сфері цивільного захисту.

 

3.5.      Бере участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також роз'яснення правил поведінки та дій в умовах НС.

 

3.6.      Розповсюджує друковану продукцію, у тому числі науково-методичну, довідкову.

 

IV. Організація роботи Консультаційного центру

 

4.1.      Належну роботу, ведення журналу обліку осіб, які звернулися до Консультаційного центру, дотримання графіку його роботи здійснює начальник відділу планування, аналітичного та документального забезпечення Головного управління ДСНС України у м. Києві.

 

4.2.      Прийом осіб проводиться кожного робочого дня відповідно до графіку роботи Консультаційного центру, затвердженого начальником Головного управління ДСНС України у м. Києві за поданням начальника відділу планування, аналітичного та документального забезпечення Головного управління. Начальник ВПА та ДЗ Управління має право здійснювати перевірки дотримання співробітниками Головного управління ДСНС України у м. Києві графіку надання консультацій у приміщенні Консультаційного центру та їх якості.

 

4.3.      Графік роботи Консультаційного центру оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації, веб-сайті та інформаційному стенді Головного управління ДСНС України у м. Києві, а також розміщується у приміщенні Консультаційного центру та на видимих місцях.

 

4.4.      Реєстрація обліку прийому громадян, які звертаються до Консультаційного центру, здійснюється за допомогою журналу, що ведеться особою, яка здійснює такий прийом, за формою згідно з додатком.

 

4.5.      Консультаційний центр може використовуватися для доведення до населення конкретних повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дії за попереджувальними сигналами, повідомленнями при проведенні евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального захисту тощо).

 

4.6.      При проведенні консультацій надається інформація про потенційну небезпеку, характерну для відповідного регіону та методи реагування на неї.

 

4.7.      Робота Консультаційного центру організовується таким чином, щоб кожний його відвідувач отримував вичерпну інформацію щодо питань, віднесених до сфери компетенції ДСНС України.

 

4.8.      Основні документи, що повинні бути у Консультаційному центрі:

наказ начальника Головного управління ДСНС України у м. Києві про створення Консультаційного центру;

положення про Консультаційний центр;

графік надання консультацій;

розпорядок роботи Консультаційного центру;

журнал обліку консультацій.

 

 

Перелік основних питань, по яких можливе надання роз’яснень населенню під час роботи консультаційного центру Головного управління

Відділ запобігання надзвичайним ситуаціям, дослідно-випробувальна лабораторія:

- здійснення державного нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в населених пунктах, на підконтрольних об'єктах та громадянами;

- здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів;

- здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних  умов суб'єктами господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

- здійснення контролю за наявністю сертифікатів відповідності з питань пожежної безпеки в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО на продукцію та матеріали, у тому числі, що застосовуються при наданні послуг і виконанні робіт протипожежного призначення;

- здійснення дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних та юридичних осіб у сфері пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;

- проведення досліджень пожеж, у т.ч. пов’язаних з порушенням протипожежних правил;

- здійснення адміністративно-правової діяльності та застосування наданих згідно з чинним законодавством прав;

- проведення консультацій посадових осіб об'єктів та громадян з питань пожежної безпеки;

- здійснення контролю за справністю та цільовим використанням засобів протипожежного захисту;

- проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання пожежам, сприяння діяльності добровільної та місцевої пожежної охорони, інших протипожежних формувань;

- здійснення обліку і аналізу пожеж та їх наслідків, розробка відповідних заходів, спрямованих на їх попередження.

 

Відділ реагування на надзвичайні ситуації:

- організація та здійснення заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та події, застосування та управління діями сил цивільного захисту під час ліквідації НС і пожеж;

- організація проведення піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєнних дій, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

- порядок залучення сил пожежно-рятувальних підрозділів до виконання завдань за призначенням при виникненні надзвичайних ситуацій та подій.

 

Відділ організації заходів цивільного захисту:

- порядок утримання захисних споруд цивільного захисту;

- порядок проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

- порядок планування заходів цивільного захисту;

- надання консультаційної допомоги та інформаційних послуг з питань розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи ЦЗ (ЦО)" у містобудівній документації.

 

Відділ ресурсного забезпечення:

-   дослідження ринку спецзасобів, транспорту, речового майна, матеріалів, продовольства та обладнання для потреб Управління та підпорядкованих підрозділів, матеріально-технічне забезпечення підрозділів області;

-   порядок забезпечення особового складу форменим та бойовим одягом;

-   порядок забезпечення житлом особового складу та працівників пожежно-рятувальної служби в системі ДСНС України;

-   порядок проведення засідань тендерного комітету;

- впровадження єдиної технічної політики щодо централізованого оснащення підрозділів сучасним  обладнанням та технічними засобами.