Контраст
Шрифт
Перелік вакантних посад середнього начальницького складу для осіб рядового і молодшого начальницького складу
Службова кар'єра
Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві Проводить роботу щодо оформлення кандидатів на службу в підпорядковані підрозділи Загону. Ha основі аналізу переміщення співробітників в Загонi  та підпорядкованих підрозділах готує пропозиції щодо комплектування вакантних посад.  Готує особові справи кандидатів для призначення на вакантні посади підпорядкованих підрозділів Загону. Веде військовий облік призовників та військовозобов’язаних працівників Загону. Забезпечує своєчасне внесення змін до особових справ співробітників та працівників Загону. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем рівнем спеціаліста. Без вимог до стажу

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві

[email protected]

тел. (044) - 272-54-47

тел. (044) - 279-63-19

тел. (044) - 278-68-99

 

Подати заяву для розгляду

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві Визначає потребу підрозділів в аварійно-рятувальному устаткуваннi, спорядженнi 
i iншому майні Вiдповiдно до встановленого порядку готує проекти наказів
і розпоряджень, які стосуються дiяльностi ВМТЗ загону; 
Бере участь у роботі, спрямованій на матеріально-побутового становища особового складу загону.
Вища освіта відповідного професійного спрямування. Без вимог до стажу

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві

[email protected]

тел. (044) - 272-54-47

тел. (044) - 279-63-19

тел. (044) - 278-68-99

 

Подати заяву для розгляду

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України 
у м. Києві
Приймає участь 
у плануванні, організації 
і здійсненні
щодо медичного забезпечення особового складу Загону. Приймає участь проведенні санітарно-гігієнічних i протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження виникнення і
розповсюдження інфекційних хвороб серед особового складу Загону. Проводить аналіз захворюваності осіб рядового і начальницького
складу Загону. 
Приймає участь в організації санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації особового складу Загону вiдповiдно до законодавства України.
Вища освіта за освітнім ступенем за освітньо-кваліфікаційним рівнем лікаря-спеціаліста галузі знань "Охорона здоров'я". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю та стаж poбoти за спеціальністю не менше 3-х років.

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві

[email protected]

тел. (044) - 272-54-47

тел. (044) - 279-63-19

тел. (044) - 278-68-99

Подати заяву для розгляду

 

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація

Центр забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у м. Києві

Здійснює представлення інтересів Головного управління в судах України на підставі довіреності з підстав розгляду позовних заяв Головного управління про застосування заходів реагування та у справах з приводу оскарження суб’єктами господарювання розпорядчих документів (приписів) виданих за результатами здійснення державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки. Здійснює супровід судових справ, які перебувають в провадженні адміністративного суду за позовами Головного управління. Готує матеріали та інші документи на виконання ухвал суду. За результатами перевірок та наявності порушень, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, готує позовні заяви до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення експлуатації до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів. Готує заяви до органів казначейства щодо повернення сплачених коштів (судового збору) під час подання позовів про застосування заходів реагування. Вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності на посаді. Без вимог до стажу роботи.

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві

[email protected]

тел. (044) - 272-54-47

тел. (044) - 279-63-19

тел. (044) - 278-68-99

 

 

Подати заяву для розгляду

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація
Центр забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у м. Києві

Забезпечує організацію та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження служби цивільного захисту, роботи (для рятувальників) та навчання в закладах вищої освіти у сфері цивільного захисту.

Забезпечує організацію та проведення психологічної підготовки осіб рядового та начальницького складу з урахуванням специфіки та умов виконання завдань за призначенням.

Здійснює оцінку рівня індивідуально-психологічних якостей осіб рядового та начальницького складу, які враховуються під час проведення                   їх атестації.

Здійснює надання допомоги керівникам підрозділів з питань створення ефективної системи психологічної готовності осіб рядового й начальницького складу та рятувальників до виконання завдань за призначенням.

Впроваджує новітні психотренінгові технології.

Забезпечує вивчення та моніторинг соціально-психологічного клімату 
у колективах, рейтингу посадових осіб та надання допомоги керівникам
 у згуртуванні колективу.

Розробляє рекомендації щодо попередження суїцидів, здійснює психологічний аналіз їх причин.

Здійснює проведення психопрофілактичної роботи, спрямованої 
на збереження, зміцнення й відновлення психологічної безпеки та психічного здоров’я осіб рядового й начальницького складу, рятувальників 
та співробітників, попередження виникнення соціально-психологічної 
та особистісної дезадаптації .

Надає психологічну допомогу та підтримку особам рядового 
й начальницького складу, рятувальникам та співробітникам, які перебували  в екстремальних умовах та постраждалим внаслідок дії стрес-факторів.

Надає екстрену психологічну допомогу постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації.

Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація 
яких передбачена керівними документами, контроль за виконанням
 яких покладено на Відділ.

Виконує інші функції, які формуються з покладених на Відділ завдань та за дорученням начальника Головного управління.

Вища освіта за освітнім ступенем магістр галузі знань «Соціальні
 та поведінкові науки» (спеціальність «Психологія»).

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві

[email protected]

тел. (044) - 272-54-47

тел. (044) - 279-63-19

тел. (044) - 278-68-99

 

Подати заяву для розгляду

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація
Центр забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у м. Києві

Проводить агітаційно-пропагандистської роботи серед населення щодо дотримання ними правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Забезпечує та проводить фото- та відеозйомку резонансних пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Матеріали направляє до ЗМІ.

Організовує і проводить комплекс заходів, спрямованих на попередження травмування і загибелі дітей при виникненні пожеж та інших надзвичайних ситуацій від дитячих пустощів з вогнем.

Адмініструє офіційний сайт ГУ ДСНС у м. Києві, відповідає за наповнення контентом офіційних сторінок у соціальних мережах.

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра.

Стаж роботи за фахом не менше 2 років.

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві

[email protected]

тел. (044) - 272-54-47

тел. (044) - 279-63-19

тел. (044) - 278-68-99

 

Подати заяву для розгляду

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація
Центр забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у м. Києві

Веде облік квартплати, розрахунки по пільгових категоріях громадян, розрахунки по наданим субсидіям, розрахунки по комунальним платежам, утриманим з мешканців службового житла та гуртожитків за прийнятою в Головному управлінні формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення даних.

Бере участь у підготовці розрахунків до проекту кошторису в частині планування та витрачання коштів на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок мешканців, які проживають в службовому житлі.

Бере участь у проведенні розрахунку тарифу на утримання прибудинкової території (квартплата) по службовому житлу Головного управління, проведенні коригування даного тарифу при зміні ціни на ресурси.

Складає і веде меморіальні ордери (квартплата) № 4 “Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами” та № 6 “Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами”.

Забезпечує повне та достовірне відображення інформації що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

Організовує роботу по інформуванню мешканців гуртожитків про намір зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до чинного законодавства.

Готує необхідну інформацію щодо наявного службового житла, що знаходиться на балансі Головного управління в межах своєї компетенції.

За дорученням начальника Сектору, в межах своєї компетенції здійснює підготовку необхідних матеріалів для передачі їх до юридичного сектору для підготування відповідних позовів до суду.

Готує дані для включення їх до фінансової звітності, іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

Контролює своєчасність оплати за житлово-комунальні послуги мешканцями гуртожитків, а у разі виявлення боржників, проводить роботу щодо погашення існуючої заборгованості.

За дорученням начальника Сектору, забезпечує представництво Головного управління в організаціях і установах з питань, що відносяться до компетенції Сектору в межах своєї компетенції.

Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну.

Вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності на посаді. Без вимог до стажу роботи.

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві

[email protected]

тел. (044) - 272-54-47

тел. (044) - 279-63-19

тел. (044) - 278-68-99

 

 

Подати заяву для розгляду

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація

Загін технічної служби Головного управління ДСНС України у м. Києві

Здійснює керівництво караулом частини. Забезпечує підтримання постійної готовності караулу до дій за призначенням, високої організованості та дисципліни підлеглих, виконання планових заходів та розпорядку дня. Здійснює оцінку пожежної обстановки, визначає вирішальні напрямки дій. Приймає тактичні рішення, здійснює керівництво особовим складом караулу на всіх етапах дій щодо ліквідації пожежі, рятування людей, евакуації матеріальних цінностей до прибуття старшого начальника. Організовує виконання робіт особовим складом караулу в апаратах захисту органів дихання, із спеціальними агрегатами та технічними засобами зв'язку. Проводить регулярні тренування особового складу до виконання завдань за призначенням. Здійснює контроль за дотриманням підлеглими вимог безпеки праці під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, практичних занять, навчання та виконання інших робіт. Здійснює заходи взаємодії з іншими аварійно-рятувальними службами та службами життєзабезпечення під час ліквідації пожеж. Надає домедичну допомогу постраждалим. Аналізує аварійну обстановку, стан готовності підрозділу, підготовку особового складу. Здійснює заходи із запобігання та ліквідації наслідків аварій та катастроф на об’єктах обслуговування. У разі необхідності розробляє та 

застосовує додаткові заходи щодо посилення несення служби в залежності від конкретної обстановки. Контролює несення служби постовими, дозорними та особами внутрішнього наряду і дотримання встановлених правил носіння форменого одягу. Здійснює профілактичні заходи на закріплених об'єктах частини. Забезпечує належний облік, експлуатацію та утримання у технічно справному стані протипожежної техніки, аварійно-рятувального та пожежно-технічного оснащення, засобів зв'язку та сигналізації, ремонт і випробування. Проводить перевірки стану джерел протипожежного водопостачання та готує заходи з усунення недоліків. Забезпечує належну експлуатацію службових і побутових приміщень караулу.

Вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю "Пожежна безпека" або "Цивільна безпека". Без вимог до стажу роботи.

Особливі вимоги: придатність за станом здоров'я до виконання обов'язків за посадою.

 

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві

[email protected]

тел. (044) - 272-54-47

тел. (044) - 279-63-19

тел. (044) - 278-68-99

 

Подати заяву для розгляду

Підрозділ Посадові обов’язки Кваліфікаційні вимоги Контактна інформація

1 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління ДСНС України у м. Києві

Аналізує стан оснащення рятувальних підрозділів спеціальною та пожежною технікою і обладнанням, вносить пропозиції щодо його розподілу та перерозподілу. Здійснює контроль за виконанням посадових інструкцій особовим складом пожежно-рятувального підрозділу. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо забезпечення готовності пожежно-рятувального підрозділу до дій за призначенням. Готує пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення та оснащення підрозділу, служби (відділу) та здійснює їх коригування. Бере участь у розробленні оперативно-службової документації з питань організації і здійснення чергування керівного складу пожежно-рятувального підрозділу, підготовки робочих місць у пунктах управління для оперативної групи (служби). Вносить пропозиції щодо уточнення структури, дислокації, диспозиції виїздів на пожежі та аварії пожежно-рятувального підрозділу. Здійснює збір та узагальнення інформації про стан наявних штатних одиниць, стан їх готовності до дій за призначенням. Забезпечує підготовку організаційних документів щодо нарощування зусиль підрозділу (служб) з ліквідації наслідків складних та тривалих надзвичайних ситуацій. Бере участь у оперативному керуванні підрозділом під час гасіння пожеж, ліквідації інших надзвичайних ситуацій. Здійснює планові та позапланові перевірки діяльності особового складу пожежно-рятувального підрозділу з питань готовності до гасіння пожеж. Готує звітні матеріали щодо стану оснащеності підрозділу пожежно-технічним обладнанням та ресурсами. Інженер з пожежно-рятувальних робіт. Вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Пожежна безпека" або "Цивільна безпека". Без вимог до стажу роботи.

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві

[email protected]

тел. (044) - 272-54-47

тел. (044) - 279-63-19

тел. (044) - 278-68-99

 

Подати заяву для розгляду